Spiritualiteit, drugs en yoga

Spiritualiteit, drugs en yoga

entheogensAl eeuwenlang speelt spiritualiteit in verschillende culturen een grote rol. De zoektocht naar mystieke krachten tussen hemel en aarde en het lot van ons bestaan, het is een hogere werkelijkheid die meer omvat dan we met onze eigen ogen kunnen zien. Het geeft ons leven een diepere betekenis, we komen dichter bij onszelf en zoals ze in oosterse gemeenschappen ook wel zeggen: ‘het openen van het derde oog.’

Entheogenen

Het verlangen naar een andere (hogere) staat van bewustzijn heeft binnen de spirituele wereld een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Drugsgebruik gold voor lange tijd als gerespecteerde uiting van spiritualiteit. Hallucinogene middelen zijn sinds mensenheugenis een onderdeel van geloofsriten. Ze dragen bij tot het bereiken van een trance. Drugs die de gebruiker ‘in contact’ brengt met een hogere macht of zijn eigen ziel heten entheogenen (‘de God in onszelf’). Een aantal eeuwenoude entheogenen staan tegenwoordig op de lijst van verboden middelen, anderen zijn alom bekend als wijn (onderdeel van Dionysische ceremoniën) of tabak (onder andere gerookt tijdens rituelen van Noord-Amerikaanse indianen). De Grieks-Elysische mysteriescholen wonnen entheogenen uit moederkoorn (waar men later LSD uit maakte). En de hindoe-wijsgeer Patanjali meldt in de Yoga-soetra dat ‘magische’ planten helpen bij het verkrijgen van siddhi’s (bijzondere krachten). Sommige (omstreden) theologen, zoals professor J. Allegro, beweren zelfs dat Jezus hallucinogene paddenstoelen gebruikte.

Tijdens de hippietijd werd thuis in verschillende kringen geëxperimenteerd met MDMA (later XTC), eerst in besloten kring vanwege de therapeutische effecten. Het werd onder andere ingezet om mensen in contact te laten komen met een diepere ‘ik’. MDMA werd erg populair onder het alternatieve publiek, dat ook geïnteresseerd was in spirituele zaken en yoga.

Marihuana is vrijwel het meest gebruikte entheogen wereldwijd. Met name in Nederland is dit middel ook in het heden erg populair aangezien Cannabinoïden relatief makkelijk kunnen worden verkregen uit cannabisplanten, die in eigen huis legaal kunnen worden gekweekt door middel van het planten van wietzaden. De populariteit is verder ook te danken aan het feit dat marihuana geen giftige substanties bevat en niemand je er geen overdosis aan kunt nemen.

Kundalini yoga

kundaliniMet deze vorm van yoga kun je een hogere staat van bewustzijn bereiken, maar ook praktische oefeningen doen om jaren jonger te lijken. Grondlegger Yogi Bhajan begon als kind al met zijn spirituele zoektocht. Hij liet de wereld talloze yogascholen na én een geliefd theemerk.

Begin 1969 bezoekt hij een vriend in Los Angeles en daar vindt hij zijn roeping. De Californische hippies proberen via drugs een andere staat van bewustzijn te ervaren en pleiten voor wereldvrede en sociale gelijkheid. Harbhajan weet de hippies te inspireren om hetzelfde effect met Kundalini yoga te bereiken. De hippies verkorten zijn naam lieflijk tot Yogi Bhajan en zo zal hij de geschiedenis in gaan.

 

Tags: , , , ,