Spirituele geneeswijzen

Spirituele geneeswijzen

Met spirituele geneeswijzen worden therapieën en medicijnen bedoeld die afwijken van de reguliere manieren om ziekten te bestrijden. Er zijn veel vormen van spirituele geneeswijzen. Wij zetten er een aantal op een rij.

Reiki:

reiki

Handoplegging is een van de oudste vormen van genezing. Het gaat uit van het principe dat het lichaam bestaat uit

energiebanen die geblokkeerd zijn. Een Reikibehandeling kan deze blokkades opheffen. Dat gebeurt door het doorgeven van universele levensenergie. De behandelaar houdt zijn handen enkele minuten op rug, schouders of andere plek van het lichaam. Hierna kan de energie weer stromen en zouden de klachten verdwijnen. Reiki wordt in de westerse wereld toegepast bij zowel lichamelijke als psychische klachten. In Japan, waar deze geneeswijze zijn oorsprong vindt, wordt het echter voornamelijk gezien als middel om spirituele verlichting te bereiken.

Magnetiseren: Magnetiseren werkt volgens dezelfde principes als Reiki, namelijk het overbrengen van energie om geblokkeerde energievelden weer door te laten stromen. Bij magnetiseren kan dat op twee manieren: de behandelaar geeft zijn eigen energie aan de patiënt, of de behandelaar geeft energie uit de omgeving aan de patiënt. De laatste vorm wordt het meest toegepast omdat dit voor de behandelaar het minst vermoeiend is. De theorie achter magnetiseren lijkt op die van Reiki, maar is gebaseerd op de westerse filosofie dat alle levende wezens een energieveld, ook wel ‘dierlijk magnetisme’ genoemd, om zich heen hebben.
Zowel Reiki als magnetiseren zijn geneeswijzen die niet belastend zijn voor de patiënt.

Ayurveda:
Deze duizenden jaren oude Indiase gezondheidsleer is gebaseerd op het idee dat we geboren worden met een ideale energiebalans die, zodra we ouder worden, verstoord wordt door allerlei invloeden. Om deze energiebalans goed te houden, moeten alle factoren in leven, lichaam en geest optimaal zijn. Ayurveda gaat uit van drie ‘dosha’s’. Dit zijn typen energie waaruit de mens bestaat: Kapha, Pitta en Vata. Bij de ene mens zal de Kapha-energie een grotere rol spelen, een ander is misschien meer een Vata- of Pittatype. Bij verstoring van de energie ontstaan gezondheidsklachten, die verholpen worden door het aanpassen van voeding en levensstijl en het gebruik van speciale kruiden. Ook meditatie speelt een grote rol in de Ayurvedische gezondheidsleer.

Kleurentherapie: Bij kleurentherapie wordt gewerkt met het idee dat kleuren een vorm van magnetische straling zijn met magische, helende krachten. Zo staat de kleur geel voor wijsheid en zelfvertrouwen en zou het de geest stimuleren. Blauw biedt rust en wordt gebruikt bij depressies. In sommige therapieën worden de kleuren gekoppeld aan chakra’s om zo tot chakra’s in evenwicht te brengen.

En meer…: Bovenstaande geneeswijzen zijn slechts een kleine greep uit het enorme aanbod alternatieve,spirituele therapieën. Spirituele geneeswijzen kunnen een goede aanvulling zijn om lichaam en geest optimaal in conditie te krijgen en houden. Het is echter wel verstandig is om bij gezondheidsklachten ook altijd een reguliere arts te raadplegen.